Toetsen aan conformiteitklasse: (kies uit de lijst)
Kies type SHACL-validator:
Kies de validatie-onderdelen, controleer op:

SHACL-meting -- TEST VERSIE --

Met deze GWSW-applicatie controleert u met behulp van SHACL (Shapes Constraint Language) uw gegevens. SHACL beschrijft de kwaliteitseisen waarmee u datasets in linked-data formaat (RDF) valideert.
De SHACL-meting hanteert de generieke SHACL taal, die taal is algemeen toepasbaar op linked-data-bestanden (in RDF). Ook zijn er generieke SHACL-validators op het web beschikbaar.

De SHACL-meting gebruikt als gegevensbron het GWSW.orox-bestand (of een ander RDF-bestand) met uw gegevens, dus niet de datasets op de GWSW Server. Bij voorkeur voert u de SHACL-meting uit voordat het GWSW.orox-bestand wordt ge-upload naar de GWSW Server.

In het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water zijn een groot aantal basis-kwaliteitseisen opgenomen. Naast algemene eisen specificeren zogenaamde conformiteitsklassen de kwaliteitseisen voor een specifiek proces of product. De SHACL-meting kan deze basis-kwaliteitseisen toepassen bij de validatie. Desgewenst kunt u daarvoor ook een GWSW-adviseur inschakelen.

De SHACL-meting biedt u daarnaast de mogelijkheid om uw eigen (lokale) kwaliteitseisen toe te passen, bijvoorbeeld om gegevens te toetsen aan uw contractspecificaties. Ook kunt u ervoor kiezen om alleen maatwerk-SHACL te gebruiken. U doet dan geen GWSW-meting, de GWSW-kwaliteitseisen en het GWSW-datamodel worden niet gebruikt.
Meer informatie over de SHACL-Meting
Shapes Constraint Language, een aanbeveling van W3C per 20 juli 2017
Open website
Opties bij de SHACL-Meting
Vul de volgende gegevens in:
 • De naam van het te uploaden RDF bestand. Dit zal vaak een GWSW.orox bestand zijn maar ook bestanden (turtle-formaat, extensie .ttl) met andere RDF-protocollen kunnen gevalideerd worden. Het te valideren GWSW.orox bestand kan de basis vormen van uw GWSW-Dataset (een gegevenslokatie op de GWSW Server).
 • Kies het type SHACL-Meting. Als basismeting kunt u een GWSW-conformiteitsklasse (CFK) kiezen:
 • MdsPlan: CFK Minimale Dataset/Plannen: Bevat gegevenskwaliteitseisen voor operationele plannen en uitwisseling met externe partijen.
 • Globale meting: Er wordt alleen op heel algemene GWSW-kwaliteitseisen getoetst.
 • Geen GWSW-meting: U specificeert zelf alle kwaliteitseisen, de algemene GWSW-kwaliteitseisen en het GWSW-datamodel worden niet gebruikt.
 • Geef optioneel de naam van het SHACL-bestand met uw eigen (lokale) kwaliteitseisen. Hiermee kunt u kwaliteitseisen van de basismeting vervangen of lokale (maatwerk) kwaliteitseisen voor de gegevens in de dataset toevoegen.
 • Standaard gebruikt het GWSW de ITB SHACL-validator. Deze validator (gebaseerd op Java) wordt aanbevolen en is aanzienlijk (tot een factor 10) sneller dan de RDFJS-validator (gebaseerd op Javascript). De RDFJS-validator levert meer rapport-details, dat kan extra inzicht leveren. U kunt daarbij - vanwege de beperkte snelheid - een maximaal aantal meldingen instellen, voor grotere datasets is dat zeker raadzaam.
 • Kies ook de validatie-onderdelen. Op basis van uw selectie worden kwaliteitseisen in het SHACL-bestand aan- of uitgeschakeld. Ook voor uw eigen SHACL-bestanden is het mogelijk deze optie te gebruiken, neem daarvoor contact op met gwsw@rioned.org..
Verschil tussen SHACL-meting en de GWSW-Nulmeting
In een aantal opzichten verschilt de SHACL-meting van de oorspronkelijke GWSW-Nulmeting:
 • De SHACL-meting gebruikt als gegevensbron het GWSW.orox-bestand met uw gegevens.
 • De Nulmeting hanteert als gegevensbron uw GWSW-dataset op de GWSW Server (met daarin onder andere een upload van zo'n GWSW.orox-bestand).
 • De SHACL-meting hanteert de generieke SHACL taal, die taal is algemeen toepasbaar op linked-data-bestanden (in RDF). Ook zijn er algemene SHACL-validators op het internet beschikbaar.
 • De Nulmeting gebruikt voor de kwaliteitsmeting en rapportage de querytaal SPARQL, die queries zijn speciaal ontworpen voor GWSW-datasets en niet altijd algemeen toepasbaar.
 • De SHACL-meting is meer geschikt voor maatwerk-kwaliteitseisen.
 • Ten opzichte van de Nulmeting vraagt de SHACL-meting, ook vanwege de gedetailleerde GWSW-ontologiĆ«n, relatief veel tijd. Daarom heeft u bij de SHACL-meting met de GWSW Apps extra mogelijkheden om de validatie stapsgewijs uit te voeren.
SHACL-Validator ITB
Een SHACL-validator ontwikkeld als onderdeel van Interoperability Test Bed, een ontwikkeling van de Europese Commissie.
Open website
SHACL-Validator RDFJS
Een SHACL-validator ontwikkeld op basis van de RDF Javascript Libraries. Gepubliceerd als Node.js module rdf-validate-shacl.
Open website
Technische beschrijvingen
De zip-file bevat bestanden voor algemene (niet GWSW-specfieke) SHACL-tests en bestanden met de GWSW basismetingen in SHACL, dat zijn SHACL-bestanden met generieke kwaliteitseisen en specifieke eisen in CFK'en.