SHACL-meting
Toetsen aan conformiteitklasse: (kies uit de lijst)
Kies het type SHACL-rapport:
Kies de validatie-onderdelen, controleer op:
Opties bij de SHACL-Meting
Vul de volgende gegevens in:
 • De naam van het te uploaden RDF bestand. Dit zal vaak een GWSW.orox bestand zijn maar ook bestanden met andere RDF-protocollen (turtle-formaat, extensie .ttl) kunnen gevalideerd worden. Een gevalideerd GWSW.orox bestand is een goede basis voor uw GWSW-Dataset (een gegevenslocatie op de GWSW Server).
 • Kies het type SHACL-Meting. Als basismeting kunt u een GWSW-conformiteitsklasse (CFK) kiezen:
 • Basis: De algemene minimale kwaliteit. Toets op:
  Bouwwerken: materiaal, afmetingen. Putten: materiaal, netwerk. Leidingen: afmetingen, hoogteligging, netwerk.
 • MdsPlan: CFK Minimale Dataset/Plannen: Bevat gegevenskwaliteitseisen voor operationele plannen en uitwisseling met externe partijen. Voor de definitie, zie https://data.gwsw.nl/MdsPlan.
 • MdsProj = CFK Minimale Dataset/Projecten: Bevat gegevenskwaliteitseisen voor inspectie- en reinigingsprojecten. Voor de definitie, zie https://data.gwsw.nl/MdsProj.
 • Hyd = CFK Hydraulisch: Bevat gegevenskwaliteitseisen voor hydraulische modellering. Voor de definitie, zie https://data.gwsw.nl/Hyd.
 • Andere mogelijkheden zijn:
 • Globale meting: Er wordt alleen op heel algemene GWSW-kwaliteitseisen getoetst. Toets op:
  Gebruik GWSW-types. Gebruik GWSW-properties. Object-waarde van GWSW-properties. Namen (label) van individuen. Netwerkopbouw, verbonden knooppunten
 • Geen GWSW-meting: U specificeert zelf alle kwaliteitseisen, de algemene GWSW-kwaliteitseisen en het GWSW-datamodel worden niet gebruikt.
 • Geef optioneel de naam van het SHACL-bestand met uw eigen (lokale) kwaliteitseisen. Hiermee kunt u kwaliteitseisen van de basismeting vervangen of lokale (maatwerk) kwaliteitseisen voor de gegevens in de dataset toevoegen.
 • Kies de validatie-onderdelen, de diverse metingen. Op basis van uw selectie worden kwaliteitseisen in het SHACL-bestand aan- of uitgeschakeld. Ook voor uw eigen SHACL-bestanden is het mogelijk deze optie te gebruiken, vraag het na bij gwsw@rioned.org..
En dan kan de validatie worden gestart, de uitvoering kan - afhankelijk van de gegevensomvang en de gekozen opties - langdurig zijn. Standaard gebruikt deze toepassing de externe TopBraid SHACL-engine voor de validatie. Na uitgebreide tests blijkt deze "engine" voor GWSW-toepassingen de meest geschikte.

SHACL-meting

Met deze GWSW-applicatie controleert u met behulp van SHACL (Shapes Constraint Language) uw gegevens. SHACL beschrijft de kwaliteitseisen waarmee u datasets in linked-data formaat (RDF) valideert.
De SHACL-meting hanteert de generieke SHACL taal, die taal is algemeen toepasbaar op linked-data-bestanden (in RDF). Ook zijn er generieke SHACL-validators op het web beschikbaar.

De SHACL-meting gebruikt als gegevensbron het GWSW.orox-bestand (of een ander RDF-bestand) met uw gegevens, dus niet de datasets op de GWSW Server. Bij voorkeur voert u de SHACL-meting uit voordat het GWSW.orox-bestand wordt ge-upload naar de GWSW Server.

In het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water zijn een groot aantal basis-kwaliteitseisen opgenomen. Naast algemene eisen specificeren zogenaamde conformiteitsklassen de kwaliteitseisen voor een specifiek proces of product. De SHACL-meting kan deze basis-kwaliteitseisen toepassen bij de validatie. Desgewenst kunt u daarvoor ook een GWSW-adviseur inschakelen.

De SHACL-meting biedt u daarnaast de mogelijkheid om uw eigen (lokale) kwaliteitseisen toe te passen, bijvoorbeeld om gegevens te toetsen aan uw contractspecificaties. Ook kunt u ervoor kiezen om alleen maatwerk-SHACL te gebruiken. U doet dan geen GWSW-meting, de GWSW-kwaliteitseisen en het GWSW-datamodel worden niet gebruikt.
Verschil tussen SHACL-meting en de GWSW-Nulmeting
In een aantal opzichten verschilt de SHACL-meting van de oorspronkelijke GWSW-Nulmeting:
 • De SHACL-meting gebruikt als gegevensbron het GWSW.orox-bestand met uw gegevens.
 • De Nulmeting hanteert als gegevensbron uw GWSW-dataset op de GWSW Server (met daarin onder andere een upload van zo'n GWSW.orox-bestand).
 • De SHACL-meting hanteert de generieke SHACL taal, die taal is algemeen toepasbaar op linked-data-bestanden (in RDF). Ook zijn er algemene SHACL-validators op het internet beschikbaar.
 • De Nulmeting gebruikt voor de kwaliteitsmeting en rapportage de querytaal SPARQL, die queries zijn speciaal ontworpen voor GWSW-datasets en niet altijd algemeen toepasbaar.
 • De SHACL-meting is meer geschikt voor maatwerk-kwaliteitseisen.
 • Ten opzichte van de Nulmeting vraagt de SHACL-meting, ook vanwege de gedetailleerde GWSW-ontologiĆ«n, relatief veel tijd. Daarom heeft u bij de SHACL-meting met de GWSW Apps extra mogelijkheden om de validatie stapsgewijs uit te voeren.
Formele beschrijving SHACL
Shapes Constraint Language, een aanbeveling van W3C per 20 juli 2017
Open website
Topbraid SHACL-Engine
Een SHACL-validator ontwikkeld door TopQuadrant in Java en gebaseerd op Apache Jena. Gebruikslicentie: Apache 2.0.
NIET IN GEBRUIK: SHACL-Validator ITB
Een SHACL-validator ontwikkeld als onderdeel van Interoperability Test Bed, een ontwikkeling van de Europese Commissie. De validator is ontwikkeld in Java.
Open website
NIET IN GEBRUIK: SHACL-Validator RDFJS
Een SHACL-validator ontwikkeld op basis van de RDF Javascript Libraries. Gepubliceerd als Node.js module rdf-validate-shacl. De RDFJS-validator levert meer rapport-details, dat kan extra inzicht leveren. U kunt daarbij - vanwege de beperkte snelheid - een maximaal aantal meldingen instellen, voor grotere datasets is dat zeker raadzaam.
Open website
Technische beschrijvingen
De zip-file bevat bestanden voor algemene (niet GWSW-specfieke) SHACL-tests en bestanden met de GWSW basismetingen in SHACL, dat zijn SHACL-bestanden met generieke kwaliteitseisen en specifieke eisen in CFK'en.