Nulmeting
Toetsen aan conformiteitklasse: (kies uit de lijst)
OF
Scheidingsteken rapport:
Met deze GWSW-applicatie controleert u de basiskwaliteit van uw gegevens, gericht op een bepaalde toepassing. Zo kunt u uw data verbeteren om tot beter beheer te komen.

In het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water zijn een groot aantal basis-kwaliteitseisen opgenomen.
De zogenaamde conformiteitsklassen specificeren welke eisen per toepassing gelden. Op basis daarvan kunt u een nulmeting uitvoeren. Desgewenst kunt u daarvoor ook een GWSW-adviseurinschakelen.
Validatie op basis van SHACL
De GWSW-Nulmeting verzorgt de kwaliteitsmeting van datasets en de rapportage daarvan met behulp van de querytaal SPARQL. In de afgelopen jaren is SHACL (Shapes Constraint Language) voor dit doel geïntroduceerd en deze vorm van kwaliteitsmeting wordt steeds breder toegepast in de linked-data wereld. Stichting RIONED heeft daarom het initiatief genomen om proefnemingen met SHACL voor gegevensvalidatie uit te werken.
Gebruik het menu-item SHACL-meting om ervaring met deze GWSW-validatievorm op te doen.
Meer informatie over de nulmeting

Opties bij de nulmeting
Vul de volgende gegevens in:
  • De naam van de dataset zoals verstrekt door Stichting RIONED, vaak de naam van de gemeente of het waterschap
  • Kies een GWSW-conformiteitsklasse (CFK) om een nulmeting op de dataset uit te voeren:
  • MdsPlan = CFK Minimale Dataset/Plannen: Bevat gegevenskwaliteitseisen voor operationele plannen en uitwisseling met externe partijen
  • MdsProj = CFK Minimale Dataset/Projecten: Bevat gegevenskwaliteitseisen voor inspectie- en reinigingsprojecten
  • Hyd = CFK Hydraulisch: Bevat gegevenskwaliteitseisen voor hydraulische modellering
  • De naam van uw eigen conformiteitsklasse in plaats van een standaard GWSW-conformiteitsklasse. Hierin kunt u maatwerk (lokale) kwaliteitseisen voor de gegevens in de dataset specificeren.
Technische beschrijvingen:
De GWSW Server gebruikt de applicatie GraphDB (van Ontotext) als semantische Graph database. GraphDB levert het SPARQL-endpoint voor het benaderen van datasets.
Open Ontotext website