Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW)

    GWSW Apps: HomeMet deze GWSW-applicatie controleert u de basiskwaliteit van uw gegevens, gericht op een bepaalde toepassing.

In het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water zijn een groot aantal basis-kwaliteitseisen opgenomen.
De zogenaamde conformiteitsklassen specificeren welke eisen per toepassing gelden (zie het menu-item Upload voor toelichting op de actieve conformiteitsklassen). Op basis daarvan wordt een zogenaamde nulmeting uitgevoerd.

Vul de naam in van de dataset (verstrekt door RIONED, meestal uw gemeentenaam, hoofdlettergevoelig).


De GWSW Server gebruikt de applicatie GraphDB (van Ontotext) als semantische Graph database. GraphDB levert het SPARQL-endpoint voor het benaderen van datasets.
Meer informatie: Open Ontotext website


Zie verder het document:

GWSW Nulmeting Beschrijving (pdf)