Download GWSW.hydx
Deze GWSW-applicatie levert u een bestand volgens het GWSW.hydx formaat.

Vul de naam in van de dataset (verstrekt door Stichting RIONED, vaak de naam van de gemeente of het waterschap). Gebruik vervolgens de knop Download GWSW.hydx bestand

De server van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water kan op neutrale wijze de dataset valideren en presenteren.
Met menu-item Nulmeting kunt u, gericht op hydraulisch modelleren, de basiskwaliteit van de gegevens meten.
Scheidingsteken download:
Resultaten