Beschrijving GWSW-Hyd
Op deze pagina vindt u de beschrijving van het GWSW-Hyd en het GWSW.hydx formaat.

Het GWSW.hydx formaat is speciaal ontwikkeld voor hydraulische modelinstrumentaria. Dit formaat wordt (via menu-item Download GWSW.hydx bestand) altijd afgeleid uit een GWSW-dataset (in GWSW.orox formaat). Als voorbeeld kunt u de dataset TestHyd, met daarin het voorbeeldstelsel, gebruiken.
Applicaties voor stedelijk waterbeheer maken voor gegevensuitwisseling gebruik van het generieke GWSW.orox formaat. Met de conformiteitsklasse GWSW-Hyd toetst u de kwaliteit van die gegevens voor hydraulische modellering. Onder het menu-item Nulmeting meet u met GWSW-Hyd de basiskwaliteit van een GWSW-Dataset. De conformiteitsklasse GWSW-Hyd wordt gepresenteerd op: https://data.gwsw.nl/hyd.

De GWSW-Dataset TestHyd bevat een voorbeeldstelsel, bedoeld voor testdoeleiden. U kunt de Nulmeting testen op deze dataset en ook het voorbeeldstelsel in GWSW.hydx formaat downloaden.

Het GWSW.hydx uitwisselformaat bestaat uit een serie bestanden in csv-vorm. De gangbare rekenmodellen hanteren dit formaat (of worden daarop aangepast). De module GWSW-HydX beschrijft het GWSW.hydx formaat, het bevat de complete definitie van het uitwisselformaat. De inhoud van de module staat op: https://data.gwsw.nl/hydx .

Technische beschrijvingen: (laatst bijgewerkt op 22 mei 2020)
Voorbeeldstelsel: (laatst bijgewerkt op 22 mei 2020)
Een beschrijving van het voorbeeldstelsel is te downloaden, evenals twee voorbeeldbestanden:
  • Het voorbeeldstelsel conform GWSW.hydx, aangevuld met waarden in alle voorkomende velden. Daarmee is het bestand geschikt voor testdoeleinden.
  • Het voorbeeldstelsel in het "oude" SUF-HYD formaat.

Met de knop Download definitie GWSW.hydx vraagt u het formaat rechtstreeks op vanuit de GWSW ontologie, de resultaten worden in csv-formaat geleverd. Deze rapportvorm kan als basis dienen voor uw eigen nabewerking.
Via SPARQL-query op GWSW-HydX
Scheidingsteken download:
Resultaten