Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW)

    GWSW Apps: HomeDeze applicatie GWSW Geo levert geografische bestanden gebaseerd op een GWSW dataset.

Vul de naam in van de dataset (verstrekt door RIONED, meestal uw gemeentenaam, hoofdlettergevoelig).

De applicatie GWSW Geo levert (“serveert”) op aanvraag GWSW-gegevens conform het breed toegepaste WFS protocol of verpakt in geo-bestanden (te downloaden in het formaat GML of GeoPackage).
GWSW Geo biedt daarbij een keuze uit een aantal presentatievormen (Geo-thema's of in GIS-termen "group-layers") die door middel van queries (“gestandaardiseerde vragen”) afgeleid worden van de datasets op de GWSW Server.

Per doelgroep en proces zijn er vijf Geo-thema's gedefinieerd:


Zie ook het document:

GWSW Geo Beschrijving (pdf)
De GWSW Server gebruikt de applicatie GraphDB (van Ontotext) als semantische Graph database. GraphDB levert het SPARQL-endpoint voor het benaderen van datasets.
Meer informatie: Open Ontotext website