GWSW Geo
De applicatie GWSW Geo levert geografische bestanden gebaseerd op een GWSW dataset.
Vul de naam in van de dataset (verstrekt door RIONED, vaak de naam van de gemeente of het waterschap).

De applicatie GWSW Geo levert ("serveert") op aanvraag GWSW-gegevens conform het breed toegepaste WFS protocol of verpakt in geo-bestanden (te downloaden in het formaat GML of GeoPackage).
GWSW Geo biedt daarbij een keuze uit een aantal presentatievormen (Geo-thema's of in GIS-termen "group-layers") die door middel van queries ("gestandaardiseerde vragen") afgeleid worden van de datasets op de GWSW Server.

>> Meer informatie over GWSW Geo
>> GWSW Geo toegepastType geografisch bestand:

Resultaten
Meer informatie over GWSW Geo

GWSW Geo-thema's
De - in een GIS - te presenteren objecten en attributen zijn afhankelijk van doelgroep en proces. Er zijn vijf zogenaamde Geo-thema's gedefinieerd:
  • Beheer - Een gedetailleerd overzicht voor beheerders in de afvalwaterketen
  • Netwerk - Netwerk-weergave voor hydraulische berekeningen
  • Kentallen - De kentallen van het afvoernetwerk binnen een zuiveringskring (op basis afvoernetwerk-id)
  • Afvalwaterketen - De brongegevens voor de afvalwaterketen per rioleringsgebied
  • Aansluiting - Weergave van de aansluitleidingen vanaf kolk of perceel
  • Nulmeting - De resultaten van de Nulmeting in grafische vorm
Zie ook het document (bijgewerkte versie van 1 oktober 2021, bij GWSW Datamodel conceptversie 1.5.2):

GWSW Geo Symbologie
In genoemd document is ook het overzicht opgenomen van de GWSW Geo symbologie zoals die in het najaar van 2019 is vastgesteld. De symbologie (of GIS stijl) is opgenomen in de GWSW ontologie en kunt u ook raadplegen op https://data.gwsw.nl/basis/SymboolGWSWGeo (GWSW Datamodel conceptversie 1.5.2). Daarnaast is de GIS stijl ook in SLD-vorm (OpenGIS Styled Layer Descriptor) beschikbaar. Zo'n SLD-bestand is eenvoudig te laden in QGIS versie 3. Daarbij worden de symbolen rechtstreeks vanaf de GWSW Server gedownload, u beschikt dus altijd over de actuele GWSW Geo symbologie.
Download de SLD-bestanden (bijgewerkte versie van 1 oktober 2021):

Voor ArcGIS gebruikers is de GWSW Geo symbologie ook als "layer files" (.lyr) te downloaden. Let op, zie deze download als een handreiking. U kunt er niet van uitgaan dat deze set bestanden naadloos op GWSW Geo aansluiten.
Download de ArcGIS Layer files:
GWSW Geo toegepast

Publicatie op PDOK
GWSW datasets worden ook gepubliceerd op het veelgebruikte platform PDOK.
Voor een nadere toelichting: www.riool.net.

De GWSW Server levert periodiek een geopackage-bestand aan de PDOK Server, dit bestand bevat alle datasets waarvan de eigenaar publicatie op PDOK heeft toegestaan. Zodra er een nieuwe upload is gedaan wordt dezelfde avond een nieuw geopackage-bestand aan PDOK aangeboden.

In de praktijk:  

Selecteer daar de dataset "Stedelijk Water (Riolering)". De gegevens worden zichtbaar na voldoende inzoomen, kies bijvoorbeeld gemeente Den Haag of Utrecht.


Linked data story
Om de kracht van linked data te tonen is een voorbeeld uitgewerkt met het combineren van gegevensbronnen in de afvalwaterketen.
Voor een nadere toelichting: www.riool.net.

In de praktijk:  data story op labs.kadaster.nl