Geografisch
Geo-informatie wordt opgehaald (indien voorhanden)...

Het GWSW-datamodel beschrijft in detail zowel de netwerkopbouw (topologie) als de geometrie van de stedelijk water voorzieningen. Hieronder een voorbeeld in 3D, een weergave met het CityGML-formaat.

cityGML-voorbeeld

GWSW Geo

De applicatie GWSW Geo levert geografische bestanden gebaseerd op een GWSW dataset.
Vul de naam in van de dataset (verstrekt door RIONED, vaak de naam van de gemeente of het waterschap).

De applicatie GWSW Geo levert ("serveert") op aanvraag GWSW-gegevens conform het breed toegepaste WFS protocol of verpakt in geo-bestanden (te downloaden in het formaat GML of GeoPackage).
GWSW Geo biedt daarbij een keuze uit een aantal presentatievormen (Geo-thema's of in GIS-termen "group-layers") die door middel van queries ("gestandaardiseerde vragen") afgeleid worden van de datasets op de GWSW Server.
GWSW Geo-thema's
De zogenaamde Geo-thema's definiëren welke objecten en attributen worden gepresenteerd (bijvoorbeeld in een GIS), afhankelijk van doelgroep en proces. De keuzelijst hierboven toont het overzicht.
De details zijn beschreven in het document GWSW Geo Beschrijving (bijgewerkte versie van 1 oktober 2021, bij GWSW Datamodel versie 1.5.2):
GWSW Geo Symbologie
In genoemd document is ook het overzicht opgenomen van de GWSW Geo symbologie zoals die gebruikt wordt voor het PDOK thema Stedelijk Water (ook Riolering). De symbologie (of GIS stijl) is opgenomen in de GWSW ontologie en kunt u ook raadplegen in het GWSW Datamodel (versie 1.6). Daarnaast is de GIS stijl ook in SLD-vorm (OpenGIS Styled Layer Descriptor) beschikbaar. Zo'n SLD-bestand is eenvoudig te laden in QGIS versie 3. Daarbij worden de symbolen rechtstreeks vanaf de GWSW Server gedownload, u beschikt dus altijd over de actuele GWSW Geo symbologie.
Download de SLD-bestanden (bijgewerkte versie van 18-01-2024):
GWSW Geo Symbologie (zip)
Voor ArcGIS gebruikers is de GWSW Geo symbologie ook als "layer files" (.lyr) te downloaden. Let op, zie deze download als een handreiking. Vanwege de overstap op ArcGIS Pro en ArcGIS online en het niet meer ondersteunen van .lyr worden deze layer files niet meer onderhouden, u kunt er dan ook niet van uitgaan dat deze set bestanden naadloos op GWSW Geo aansluiten. Voor ArCGIS Pro is op dit moment nog geen GWSW Geo symbologie beschikbaar.
Download de ArcGIS Layer files:
ArcGIS_Layerfiles (zip)
GWSW API voor downloaden geo-bestanden:
Deze website (apps.gwsw.nl) maakt gebruik van de GWSW API's. Deze API's (Application Programming Interfaces) op de GWSW Server verzorgen onder andere de communicatie met de database (GraphDB). Voor de download van geo-bestanden in het formaat GML en CityGML kan deze API ook rechtstreeks worden aangesproken. Gebruik daarvoor de specificaties volgens OpenAPI 3.0 (gepresenteerd met Swagger-UI).

GWSW Geo toegepast

Publicatie op PDOK
GWSW datasets worden ook gepubliceerd op het veelgebruikte platform PDOK.
Voor een nadere toelichting: www.riool.net.De GWSW Server levert periodiek een geopackage-bestand aan de PDOK Server, dit bestand bevat alle datasets waarvan de eigenaar publicatie op PDOK heeft toegestaan. Zodra er een nieuwe upload is gedaan wordt dezelfde avond een nieuw geopackage-bestand aan PDOK aangeboden. Selecteer daar de dataset "Stedelijk Water (Riolering)". De gegevens worden zichtbaar na voldoende inzoomen, kies bijvoorbeeld gemeente Den Haag of Utrecht.
In de praktijk:  pdok_logo
Linked data story
Om de kracht van linked data te tonen is een voorbeeld uitgewerkt met het combineren van gegevensbronnen in de afvalwaterketen. Voor een nadere toelichting: www.riool.net.