Upload gegevens
(standaard = dataset opnieuw vullen)
De SHACL-taal wordt voor kwaliteitsmeting steeds breder toegepast in de linked-data wereld. De GWSW SHACL-meting (in test-vorm) gebruikt als gegevensbron het GWSW.orox-bestand met uw gegevens (dus niet de datasets op de GWSW Server). Bij voorkeur voert u de SHACL-meting uit voordat het GWSW.orox-bestand wordt ge-upload naar de GWSW Server.
Gebruik hiervoor het menu-item SHACL-meting.
Deze GWSW-applicatie verzorgt de upload van gegevens conform het formaat GWSW.orox. De gegevens worden opgeslagen in een dataset op de GWSW Server. Een dataset is uw eigen gegevenslocatie op de GWSW Server. Beschikt u nog niet over een dataset, dan kunt u deze aanvragen bij Stichting RIONED via gwsw@rioned.org.

Door een dataset te vullen stemt u (namens de eigenaar van de gegevens) ermee in dat de GWSW-dataset voor anderen leesbaar (maar niet muteerbaar) is. Op termijn kan hieruit een themaregistratie Stedelijk Waterbeheer (als open data) ontstaan.
Opties bij het uploaden
Vul de volgende gegevens in:
  • De naam van de dataset zoals verstrekt door Stichting RIONED, vaak de naam van de gemeente of het waterschap.
  • Als de dataset is beveiligd: vul de sleutel in (door Stichting RIONED verstrekt).
  • De naam van het te uploaden GWSW.orox bestand (RDF-bestand in turtle/ttl-formaat).
  • Zet het vinkje als de gegevens-upload toegevoegd moet worden aan de dataset. Zonder vinkje wordt de dataset vooraf leeggemaakt, de gegevens-upload wordt de nieuwe dataset-vulling.
  • Het GWSW hanteert het Rijksdriehoeksnet (RD) als co├Ârdinatenreferentiesysteem. Gebruik het vinkje "Co├Ârdinaten omzetten naar WGS 84" in die gevallen waar het RD niet toepasbaar is.
Beveiligen dataset met een sleutel
Stichting RIONED verstrekt op aanvraag een sleutel ("token") ter beveiliging van uw dataset. Alleen bezitters van de sleutel zijn dan in staat om de dataset op de GWSW Server bij te werken. Bij gebruik van de GWSW API voor upload van bestanden is altijd een sleutel noodzakelijk.
GWSW API voor uploaden datasets:
Deze website (apps.gwsw.nl) maakt gebruik van de GWSW API's. Deze API's (Application Programming Interfaces) op de GWSW Server verzorgen onder andere de communicatie met de database (GraphDB). Voor de upload van gegevens conform het formaat GWSW.orox kan deze API ook rechtstreeks worden aangesproken. Gebruik daarvoor de specificaties volgens OpenAPI 3.0 (gepresenteerd met Swagger-UI).