GWSW Geo
De applicatie GWSW Geo levert geografische bestanden gebaseerd op een GWSW dataset.
Vul de naam in van de dataset (verstrekt door RIONED, vaak de naam van de gemeente of het waterschap).

De applicatie GWSW Geo levert ("serveert") op aanvraag GWSW-gegevens conform het breed toegepaste WFS protocol of verpakt in geo-bestanden (te downloaden in het formaat GML of GeoPackage).
GWSW Geo biedt daarbij een keuze uit een aantal presentatievormen (Geo-thema's of in GIS-termen "group-layers") die door middel van queries ("gestandaardiseerde vragen") afgeleid worden van de datasets op de GWSW Server.

>> Meer informatie over GWSW Geo


Type geografisch bestand:

Resultaten
Meer informatie over GWSW Geo

GWSW Geo-thema's
De GIS te presenteren objecten en attributen zijn afhankelijk van doelgroep en proces. Er zijn vijf zogenaamde Geo-thema's gedefinieerd:
  • Beheer - Een gedetailleerd overzicht voor beheerders in de afvalwaterketen
  • Netwerk - Netwerk-weergave voor hydraulische berekeningen
  • Kengetallen - De kengetallen van de afvalwaterketen per rioleringsgebied
  • Aansluiting - Weergave van de aansluitleidingen vanaf kolk of perceel
  • Nulmeting - De resultaten van de Nulmeting in grafische vorm
Zie ook het document:

GWSW Geo Symbologie
In genoemd document is ook het overzicht opgenomen van de GWSW Geo symbologie zoals die in het najaar van 2019 is vastgesteld. De symbologie (of GIS stijl) is opgenomen in de GWSW ontologie en kunt u ook raagplegen op https://data.gwsw.nl/totaal/SymboolGWSWGeo. Daarnaast is de GIS stijl ook in SLD-vorm (OpenGIS Styled Layer Descriptor) beschikbaar. Zo'n SLD-bestand is eenvoudig te laden in QGIS versie 3. Daarbij worden de symbolen rechtstreeks vanaf de GWSW Server gedownload, u beschikt dus altijd over de actuele GWSW Geo symbologie.
Download de SLD-bestanden (bijgewerkte versie van 12 maart 2020):

Voor ArcGIS gebruikers is de GWSW Geo symbologie ook als "layer files" (.lyr) te downloaden. Let op, zie deze download als een handreiking. U kunt er niet van uitgaan dat deze set bestanden naadloos op GWSW Geo aansluiten.
Download de ArcGIS Layer files: