Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW)

    GWSW Apps: HomeDe GWSW Applicaties bieden u diverse toepassingen op datasets die conform het GWSW zijn opgebouwd.

Deze pagina toont u de status van een dataset op de GWSW Server. Vul de naam in van de dataset (verstrekt door Stichting RIONED, meestal uw gemeentenaam, hoofdlettergevoelig).

Met de GWSW Server kunt op neutrale wijze de gegevenskwaliteit meten en, met de applicatie GWSW Geo, de gegevens in een GIS presenteren.
Als uw dataset nog geen gegevens bevat, kunt u via menu-item Upload de gegevens (in GWSW.orox formaat) uploaden naar de GWSW Server.

Onder menu-item GWSW Geo vindt u toepassingen om de dataset geografisch te presenteren.

Onder menu-item Nulmeting meet de GWSW Server de basiskwaliteit van de gegevens gericht op een specifieke toepassing.

Wilt u ondersteuning bij toepassing van het GWSW in uw werkomgeving? Dan kunt u contact met ons opnemen of te rade gaan bij één van de daarvoor opgeleide GWSW-adviseurs. Raadpleeg dan de website van Stichting RIONED.

Zie ook de documenten:

GWSW Geo Beschrijving (pdf)
GWSW Nulmeting Beschrijving (pdf)


Technische beschrijvingen:

GWSW Ontologie in RDF (pdf) - OroX protocol
GWSW.orox Beschrijving (pdf)
GWSW Voorbeeld dataset v1.5 (orox)
GWSW Lijsten - module Basis v1.5 (xlsx)


Ontwikkel GWSW op GitHub:
Doe mee met de ontwikkeling van de GWSW Apps. Graag uw verbetervoorstellen en andere opmerkingen op onze GitHub-site.GitHub Website


De GWSW Server gebruikt de applicatie GraphDB (van Ontotext) als semantische Graph database. GraphDB levert het SPARQL-endpoint voor het benaderen van datasets.
Meer informatie: Open Ontotext website