De GWSW-applicaties (GWSW Apps) zijn algemene toepassingen op datasets die conform de GWSW ontologie zijn opgebouwd.
Met GWSW Apps meet u de kwaliteit van gegevens en presenteert u de gegevens bijvoorbeeld in een GIS. Als uw dataset nog geen gegevens bevat, kunt u deze (in GWSW.orox formaat) uploaden naar de GWSW Server.

Deze pagina toont u de status van datasets op de GWSW Server. Vul de naam in van de dataset, verstrekt door Stichting RIONED (vaak de naam van de gemeente of het waterschap).

>> Meer informatie over GWSW Apps
Kies de selectievorm voor de GWSW-datasets:
Resultaten
Meer informatie over GWSW Apps

Een dataset is uw eigen gegevenslokatie op de GWSW Server. Beschikt u nog niet over een dataset, dan kunt u deze aanvragen bij Stichting RIONED via gwsw@rioned.org.

Wilt u ondersteuning bij toepassing van het GWSW in uw werkomgeving? Dan kunt u contact met ons opnemen of te rade gaan bij één van de daarvoor opgeleide GWSW-adviseurs. Raadpleeg dan de website van Stichting RIONED.
Status GWSW Server
Aantal gemeenten (t.o.v. totaal ...):
0
Waarvan op PDOK:
0
Aantal waterschappen (t.o.v. totaal ...):
0
Waarvan op PDOK:
0
Op de GWSW Server staat een groot aantal datasets van gemeenten en waterschappen met gegevens over het thema stedelijk water. De gepubliceerde datasets in de hiernaast beschikbare lijst zijn hier te raadplegen.
Technische beschrijvingen:
De GWSW ontologie (datamodel en dataset) is gemodelleerd volgens het GWSW-OroX protocol, op basis van de linked data formaten RDF/RDFS/OWL-2. Een gedetailleerde inhoudelijke beschrijving van het GWSW-OroX vindt u op: GWSW Ontologie in RDF .
Beschrijvingen voor het opbouwen van GWSW Datasets:
De bestanden in de zipfile GWSW-Lijsten (v1.6, dd 16 januari 2023) beschrijven in spreadsheetvorm (.xlsx) en in JSON-vorm (.json) het GWSW deelmodel dat in GWSW Datasets wordt toegepast.
Ontwikkel het GWSW:
Doe mee met de ontwikkeling van de GWSW Apps. Graag uw verbetervoorstellen en opmerkingen op onze GitHub-site.
De gegevens van GWSW-datasets staan op de GWSW Server in een centrale database (GraphDB). De GWSW applicaties lezen deze gegevens uit dit zogenaamde SPARQL-endpoint via SPARQL-queries. Ook deze queries zijn in te zien op onze GitHub-site.
GWSW API voor downloaden overzicht datasets:
Deze website (apps.gwsw.nl) maakt gebruik van de GWSW API's. Deze API's (Application Programming Interfaces) op de GWSW Server verzorgen onder andere de communicatie met de database (GraphDB). Voor de download van het dataset-overzicht in CSV-formaat kan deze API ook rechtstreeks (buiten deze website om) worden aangesproken. Gebruik daarvoor de specificaties volgens OpenAPI 3.0 (gepresenteerd met Swagger-UI).
Gebruiksvoorwaarden van de gegevens op de GWSW Server
Stichting RIONED stelt de gegevens op de GWSW Server ter beschikking aan afnemers onder de gebruiksvoorwaarden van de Creative Common Zero (CC0) licentie. Meer informatie over deze data-licentie kunt u vinden op de Creative Commons website met deze link.
Open website
GraphDB
De GWSW Server gebruikt de applicatie GraphDB (van Ontotext) als semantische Graph database. GraphDB levert het SPARQL-endpoint voor het benaderen van datasets.
Open Ontotext website