Status dataset

Deze pagina toont u de status van datasets op de GWSW Server. Kies een dataset uit één van de lijsten of vul de naam in van de dataset, verstrekt door Stichting RIONED.
Geo-informatie wordt opgehaald (indien voorhanden)...
Nieuw:Overzicht dataset-kwaliteit (info onder de knoprechtsboven)
Datasets op de GWSW Server

Een dataset is uw eigen gegevenslocatie op de GWSW Server. Beschikt u nog niet over een dataset, dan kunt u deze aanvragen bij Stichting RIONED via gwsw@rioned.org.

Wilt u ondersteuning bij toepassing van het GWSW in uw werkomgeving? Dan kunt u contact met ons opnemen of te rade gaan bij één van de daarvoor opgeleide GWSW-adviseurs. Raadpleeg dan de website van Stichting RIONED.
Status GWSW Server
  • Aantal gemeenten (t.o.v. totaal ...):
  • Waarvan op PDOK:
  • Aantal waterschappen (t.o.v. totaal ...):
  • Waarvan op PDOK:
De GWSW-applicaties (GWSW Apps) zijn algemene toepassingen op datasets die met het GWSW datamodel zijn opgebouwd.
Met GWSW Apps meet u de kwaliteit van gegevens en presenteert u de gegevens bijvoorbeeld in een GIS. Als uw dataset nog geen gegevens bevat, kunt u deze (in GWSW.orox formaat) uploaden naar de GWSW Server.
Op de GWSW Server staat een groot aantal datasets van gemeenten en waterschappen met gegevens over het thema stedelijk water. De gepubliceerde datasets in het hiernaast op te vragen overzicht.
Technische beschrijvingen
De GWSW ontologie (datamodel en dataset) is gemodelleerd volgens het GWSW-OroX protocol, op basis van de linked data formaten RDF/RDFS/OWL-2. Een gedetailleerde inhoudelijke beschrijving van het GWSW-OroX vindt u op:GWSW Ontologie in RDF .
GWSW 2.0 (NEN 2660, IMBOR)
In 2020 is gestart met het ontwerp van GWSW 2.0, gebaseerd op de rond die tijd uitgebrachte NEN NTA 8035. Dit datamodelontwerp is nu aangepast op NEN 2660-2, de opvolger van de NTA.
De introductie van GWSW 2.0 wordt afgestemd op de linked-data ontwikkelingen rond IMBOR. Uiteindelijk wordt het GWSW - als deelmodel IMBOR Stedelijk Water - onderdeel van IMBOR.
Het document over het ontwerp: GWSW Ontologie 2.0.
Beschrijvingen voor het opbouwen van GWSW Datasets:
De bestanden in de zipfile GWSW-Lijsten (v1.6, dd 16 januari 2023) beschrijven in spreadsheetvorm (.xlsx) en in JSON-vorm (.json) het GWSW deelmodel dat in GWSW Datasets wordt toegepast.
Ontwikkel het GWSW:
Doe mee met de ontwikkeling van de GWSW Apps. Graag uw verbetervoorstellen en opmerkingen op onze GitHub-site.
De gegevens van GWSW-datasets staan op de GWSW Server in een centrale database (GraphDB). De GWSW applicaties lezen deze gegevens uit dit zogenaamde SPARQL-endpoint via SPARQL-queries. Ook deze queries zijn in te zien op onze GitHub-site.
GWSW API-s
Deze website (apps.gwsw.nl) maakt gebruik van de GWSW API-s. Deze API-s (Application Programming Interfaces) op de GWSW Server verzorgen onder andere de communicatie met de database GraphDB. Deze API-s kunnen in veel gevallen ook rechtstreeks (buiten deze website om) worden aangesproken. De beschikbare API-s zijn specificeerd volgens OpenAPI 3.0.
GWSW API: Download overzicht datasets
Deze API levert een overzicht van de GWSW-datasets. Het overzicht staat in CSV-formaat en bevat gegevens over eigenaar en actualiteit van de datasets.
Zie de specificaties volgens OpenAPI 3.0 (gepresenteerd met Swagger-UI).
GWSW API: Opvragen gegevens uit datasets met SPARQL-queries
Voor het opvragen van gegevens uit datasets definieert u in SPARQL de gewenste selectie van gegevens (SELECT request). Voorbeelden van dergelijke queries vindt u op de GitHub-site Queries (zie hiervoor).
De toegang tot deze API is voorlopig beperkt, het rechtstreeks opvragen van gegevens uit datasets kan alleen met instemming van de eigenaar. Dan gaat het ook het type gegeven dat wordt opgevraagd, GWSW datasets kunnen "gevoelige" informatie bevatten. Stichting RIONED maakt hier nog afspraken over met de gemeentes/eigenaren. Voorlopig kunnen al wel de Test-datasets met de API worden bevraagd.
Zie de specificaties volgens OpenAPI 3.0 (gepresenteerd met Swagger-UI).
Gebruiksvoorwaarden van de gegevens op de GWSW Server
Stichting RIONED stelt de gegevens op de GWSW Server ter beschikking aan afnemers onder de gebruiksvoorwaarden van de Creative Common Zero (CC0) licentie. Meer informatie over deze data-licentie kunt u vinden op de Creative Commons website met deze link.
Open website
GraphDB
De GWSW Server gebruikt de applicatie GraphDB (van Ontotext) als semantische Graph database. GraphDB levert het SPARQL-endpoint voor het benaderen van datasets.
Open Ontotext website