Nulmeting
Met deze GWSW-applicatie controleert u de basiskwaliteit van uw gegevens, gericht op een bepaalde toepassing. Zo kunt u uw data verbeteren om tot beter beheer te komen.

In het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water zijn een groot aantal basis-kwaliteitseisen opgenomen.
De zogenaamde conformiteitsklassen specificeren welke eisen per toepassing gelden. Op basis daarvan kunt u een nulmeting uitvoeren. Desgewenst kunt u daarvoor ook een GWSW-adviseur inschakelen.

>> Meer informatie over de nulmeting

OF
Scheidingsteken download:

Resultaten
Meer informatie over de nulmeting

Opties bij de nulmeting
Vul de volgende gegevens in:
  • De naam van de dataset zoals verstrekt door Stichting RIONED, vaak de naam van de gemeente of het waterschap
  • Kies een GWSW-conformiteitsklasse (CFK) om een nulmeting op de dataset uit te voeren:
  • MdsPlan = CFK Minimale Dataset/Plannen: Bevat gegevenskwaliteitseisen voor operationele plannen en uitwisseling met externe partijen
  • MdsProj = CFK Minimale Dataset/Projecten: Bevat gegevenskwaliteitseisen voor inspectie- en reinigingsprojecten
  • Hyd = CFK Hydraulisch: Bevat gegevenskwaliteitseisen voor hydraulische modellering
  • De naam van uw eigen conformiteitsklasse in plaats van een standaard GWSW-conformiteitsklasse. Hierin kunt u maatwerk (lokale) kwaliteitseisen voor de gegevens in de dataset specificeren.
Technische beschrijvingen:
De GWSW Server gebruikt de applicatie GraphDB (van Ontotext) als semantische Graph database. GraphDB levert het SPARQL-endpoint voor het benaderen van datasets.
Open Ontotext website