Download HydX
Scheidingsteken rapport:

Download GWSW.hydx

Deze GWSW-applicatie levert u een bestand volgens het GWSW.hydx formaat.

Vul de naam in van de dataset (verstrekt door Stichting RIONED, vaak de naam van de gemeente of het waterschap). Gebruik vervolgens de knop Download GWSW.hydx bestand

De server van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water kan op neutrale wijze de dataset valideren en presenteren.
Met menu-item Nulmeting kunt u, gericht op hydraulisch modelleren, de basiskwaliteit van de gegevens meten.
GWSW API voor downloaden .hydx-bestanden:
Deze website (apps.gwsw.nl) maakt gebruik van de GWSW API`'s. Deze API`'s (Application Programming Interfaces) op de GWSW Server verzorgen onder andere de communicatie met de database (GraphDB). Voor de download van bestanden in het .hydx-formaat kan deze API ook rechtstreeks worden aangesproken. Gebruik daarvoor de specificaties volgens OpenAPI 3.0 (gepresenteerd met Swagger-UI).