Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW)

    GWSW Apps: HomeDeze GWSW-applicatie levert u een bestand volgens het GWSW.hydx formaat.

Vul de naam in van de dataset (verstrekt door Stichting RIONED, meestal uw gemeentenaam, hoofdlettergevoelig). Gebruik vervolgens de knop Download GWSW.hydx bestand

Als uw dataset nog geen gegevens bevat of opnieuw wordt gevuld, kunt u via menu-item Upload de gegevens (in GWSW.orox formaat) uploaden op de GWSW Server.

De server van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water kan op neutrale wijze de dataset valideren en presenteren.
Met menu-item Nulmeting kunt u, gericht op hydraulisch modelleren, de basiskwaliteit van de gegevens meten.

De GWSW Server gebruikt de applicatie GraphDB (van Ontotext) als semantische Graph database. GraphDB levert het SPARQL-endpoint voor het benaderen van datasets.
Meer informatie: Open Ontotext website